Mary Sibande

“Die werk getuig van die mag van die verbeelding. Hoewel die status van vroue in Suid-Afrika nog altyd sinoniem is met geweld, verdrukking en swaarkry, is dit deur veerkragtige eienskappe soos harde werk, krag, liefde, hoop en verbeelding dat vroue die geleentheid kry om hul eie narratief te skryf ondanks die noodlot of gebrek aan kanse.” – Uit die beoordelaars se commendatio

Lodewyk G. du Plessis

Dit is ‘n roman wat die leser intellektueel uitdaag, konfronteer met aktuele vraagstukke én emosioneel tref. Terselfdertyd is dit ʼn innemende boek; die hoofkarakter is iemand met wie lesers hulle om verskeie redes kan vereenselwig.

Wim Botha

Botha is bekend om sy bevraagtekening van simboliek verwant aan religie, magstrukture en geskiedenis, asook sy gebruik van diverse materiaal soos mieliemeel, boeke en houtskool.

PG du Plessis

Du Plessis se styl is vlot en onderhoudend – hy vertel immers ’n hoogs emosionele verhaal – en hy doen dit met die nodige dramatiese flair. Marina le Roux, Die Burger (2008)

Pauline Gutter

Pauline Gutter se verkose media is olies, houtskooltekening en video. Haar werk kan beskryf word as ‘n sigbare weergawe van strepe en kleur. (Van den Berg 2011)

Hans Huyssen

Proteus Variasies is ‘n musikale voorstelling van die uitgebreide Suid-Afrikaanse Proteaceae-plantfamilie. Dit is ‘n opdragwerk van Radio Deutsche Welle vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Jeugorkes (2006) en is aan die Bettysbaai Hack Group opgedra.

Andrieta Wentzel

Andrieta Wentzel het verskeie opdragwerke uitgevoer, soos ‘n bronsborsbeeld van Nelson Mandela vir die Oos-Kaapse Provinsiale Wetgewer in Bisho (wat in 2004, op Mandela se 86ste verjaarsdag, aan hom oorhandig is), ontwerpe vir keramiekteëls en reliëfpanele vir die Landdroshof in Port Elizabeth en olieverfskilderye vir Sun International se belange in dié stad.

Marlene van Niekerk

Marlene van Niekerk se roman vertel oënskynlik die lewensverhaal van ‘n sterwende vrou en haar komplekse verhouding met haar huisbediende / pleegkind / versorgster. Maar eintlik is dit ook ‘n geskiedenis van die Afrikaner en sy verlies van mag.

Hermann Giliomee

Hermann Giliomee het Die Afrikaners: ’n Biografie – die storie van die Afrikaner se oorlewingstryd van die kolonisasietyd tot en met die een-en-twintigste eeu – eers in Engels geskryf as The Afrikaners – Biography of a people (2003). Dit het ‘n blitsverkoper geword en hy het dit self tot ‘n Afrikaanse weergawe verwerk wat groot lof ingeoes het. 

Bronwen Findlay

Findlay geniet die verrassing om goed saam te voeg wat nie gewoonlik saam gesien word nie. Haar versameling word in haar huis ten toon gestel. Dit het ’n dekoratiewe sowel as ’n funksionele doel en skep ’n leefwêreld wat baie na ’n driedimensionele skildery voel. Haar belangstelling in voorwerpe as bronmateriaal vir haar kunswerk lê egter nie in “direkte” vertolkings nie en illusionisme is nie haar doel nie. Vir haar gaan dit eerder om ’n verwerking van die werklikheid deur intens te kyk en te skilder. (Charlton 2007)