Search
Close this search box.

Christo Jankowitz

“As komponis werk ’n mens in algehele isolasie en dit is dan maklik om moed te verloor. Benewens die blydskap en euforie om ’n prys van hierdie omvang te wen vir ’n werk wat intense energie geverg het om tot uiting te bring, inspireer dit my opnuut in my strewe om musiek van hoogstaande gehalte te lewer.”

Hans Huyssen

Proteus Variasies is ‘n musikale voorstelling van die uitgebreide Suid-Afrikaanse Proteaceae-plantfamilie. Dit is ‘n opdragwerk van Radio Deutsche Welle vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Jeugorkes (2006) en is aan die Bettysbaai Hack Group opgedra.

Roelof Temmingh

Die toekenning van 2006 se Helgaard Steyn-prys vir Komposisie was om twee redes merkwaardig. In die eerste plek was die prysgeld meer as R100 000, wat dit een van die grootste toekennings vir die kunste in Suid-Afrika maak. Tweedens is die vorige wenner vir Komposisie (in 2002), naamlik prof. Roelof Temmingh, ook in dié jaar as wenner aangewys.

Roelof Temmingh

Vroeë uitdagende komposisies kenmerk hom as ‘n enfant terrible van die destydse Suid-Afrikaanse musieklewe. Sedert die middel-tagtigerjare het meer gematigde en luisteraarsvriendelike werke ontstaan en die belang-riker komposisies verteenwoordig.

Stefans Grové

Ná sy terugkeer na Suid-Afrika, in 1972, het hy ‘n pos aan die Universiteit van Pretoria beklee. Grové se werkslys was omvangryk, en het feitlik alle bekende musiek-genres ingesluit. Ten tyde van sy dood, op 29 Mei 2014, het hy pas die eerste deel van ‘n concerto vir altviool en orkes voltooi.

Peter Klatzow

Klatzow se styl kan as grotendeels afhanklik van die Westerse Klassiek-Romantiese kanon beskou word, met moontlike spesifieke invloedsfere dié vanaf Brahms, Liszt, Ravel, Prokofjef, Copland, Messiaen en ander.

Roelof Temmingh

Die eerste Helgaard Steyn-prys vir Komposisie is in 1990 op Potchefstroom aan die Stellenbosse komponis dr. Roelof Temmingh toegeken. Hy het hierdie gesogte toekenning ook in 2002 vir die Duitse kantate op die Duitse koraalmelodie Wenn wir in höchsten Nöten sein, en in 2006 vir die omvangryke oratoriumwerk Kantorium ontvang. Albei die werke is in opdrag van die Evangelisch-Lutherische Kirche van die Pfalz in Duitsland geskryf.