Search
Close this search box.
JAAR
KATEGORIE

Willem Boshoff

Willem Boshoff skep in hoofsaak taal-/teksverwante kuns wat oor lang termyne voorberei word en in die vorm van groot installasies, visuele digkuns, konkrete digkuns en beeldhouwerk na ‘n maatskaplike konteks verwys. Hy gebruik hout, klip, objet trouve, gemengde media en ‘n verskeidenheid van grafiese media.

Willem Boshoff is in 1951 in Vereeniging gebore. Hy is die vader van vier kinders (Karen, Martin, Willem en Emma). 

Hy het aan die Johannesburg College of Art (nou Universiteit Johannesburg, FADA) gestudeer en het in 1974 die Nasionale Kunsonderwysdiploma verwerf, in 1980 ‘n Hoër Diploma in Beeldende Kuns (Drukgrafika) en in 1984 die Meestersdiploma in Visuele Kunste (Beeldhoukuns) aan die Technikon Witwatersrand. Studiereise na Oostenryk en Duitsland het in 1982 gevolg en, in 1993, na Engeland, Wallis en Skotland.

In ’n onderwysloopbaan van 23 jaar in verskillende kunsverwante vakke was Boshoff onderwyser, lektor, senior lektor, later Vise-direkteur en Hoof van die Departement aan die Technikon Witwatersrand. Hy is ook eksterne eksaminator by verskeie tersiêre instellings asook eksaminator vir nagraadse studente.

Boshoff bied gereeld oudio-visuele vertonings by verskillende instellings in Suid-Afrika en oorsee aan en is geleentheidspreker by uitstallings en ander geleent-hede. Sedert 1981 is sy KYK AFRIKAANS en lesings oor taal en visuele poësie baie bekend. In 2005 was hy gasdosent vir die Smithsonian Instituut by Washington se universiteite en skole.

Hy is ook ‘n beoordelaar vir kunskompetisies, kuns-
adviseur vir kunsinstellings, soos die Universiteit van Johannesburg se Kunsadvieskomitee, die Standard Bank se Visuele Kunskomitee en die Sanlam Kunsversameling en ‘n trusteelid en adviseur vir die Ampersand Foundation van New York, wat fellowship aan kunstenaars toeken.

Versamelings 

UNISA Kunsgalery; BHP Billiton Kunsversameling, Johannesburg; Universiteit van Johannesburg; Iziko SA Nasionale Kunsmuseum, Kaapstad; Johannesburgse Kunsmuseum; Universiteit van die Witwatersrand; Nelson Mandela Metropolitaanse Kunsmuseum, Port Elizabeth; Durban Kunsmuseum; Pretoriase Kunsmuseum; Jack Ginsberg-versameling van boekkuns, Johannesburg; Pierre Lombart-versameling van Kontemporêre Suid-Afrikaanse Kuns; David Krut-beeldendekunsversameling, Johannesburg; Gordon Schachat-versameling, Johannesburg; Sackner Archives of Concrete and Visual Poetry, Miami, Florida, VSA; Robert Loder Collection of International Art, Londen; versameling van ARTSENSE, ‘n groep van Birmingham, Engeland, wat kuns by blindes bevorder; Sammlung der Städtische Galerie, Göppingen, Duitsland; MTN Kunsversameling, Johannesburg; Sanlam Korporatiewe Versameling, Kaapstad; Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam; Dimension Data, Johannesburg; Konstitusionele Hof van Suid-Afrika; Reserwebank van Suid-Afrika; Ferguson Collection, Boston.

Ander toekennings/beurse 

1971 Pryswenner, Beeldhoukuns, Sasol Nuwe Handtekeninge 

1974 Pyswenner, Drukgrafika en Teken, Sasol Nuwe Handtekeninge 

1974 Beste Onderwysstudent

1995 Toekenning van die Anglo American Chairman’s Fund vir uitstalkoste vir Blind Alphabet ABC
by die Johannesburgse Biennale; genomineer vir die Alumnus van die Jaar Toekenning, Technikon Witwatersrand 

1996 Suid-Afrikaanse verteenwoordiger by die São Paulo Biennale 

1997 Wenner van die FNB Vita Award for Art

1998 Wenner van die Ludwig Giess Preis für Kleinplastik by die LETTER Stiftung, Keulen, Duitsland 

1999 Wenner van die Gauteng Kuns- en Kultuurtoekenning vir Visuele Kuns 

2000 Wenner van die Aardvark-prys as topkunstenaar, Aardklop Nasionale Kunstefees, Potchefstroom

2001 Ontvanger van ‘n eremedalje vir Beeldende Kuns (Beeldhoukuns), SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 

2005 Medewenner van die Goue Loerie Toekenning, asook die D&AD Global Award 

2008 Eredoktorsgraad, Universiteit van Johannesburg. 

Blind Alphabet A vorm deel van die Blind Alphabet ABC, ‘n projek waarmee Boshoff in 1995 begin het en wat lopend van aard is. Aangesien die projek dus in 2001 onvoltooid was, het Blind Alphabet A vir die prys gekwalifiseer. Ander komponente van hierdie projek is reeds in Amerika, Engeland, Portugal en Spanje uitgestal. Die hele Blind Alphabet C is as ‘n permanente uitstalling in die National Library for the Blind in Birmingham, Engeland opgeneem. Boshoff het ‘n navorsingsbeurs van die Stigting vir Skeppende Kunste ontvang om sy werk aan die Blind Alphabet
projek voort te sit.

Boshoff is ‘n veelbekroonde konseptuele kunstenaar, bekend om sy weldeurdagte en innoverende werk. Sy werk is diep betrokke by verhoudings en sosiale interaksie. Hieroor sê hy: “My werk is oor die algemeen daarop ingestel om gesprek teweeg te bring, veral gesprek tussen groepe wat nie dikwels of maklik met mekaar skakel nie. Die werk dien as ‘n soort ysbreker, dit vorm ‘n forum van gemeenskaplike belang. Ek werk byvoorbeeld met Braille ter bevordering van verhoudings tussen siendes en blindes, maar gebruik ook gebeeldhoude vorms om die proses te versterk. Andersins gebruik ek die tradisie van mondelingse oorlewering van inheemse groepe in Suid-Afrika binne die struktuur van ‘n Westerse skrif-idioom met gevolglike sosiale interaksie.” (Katalogus: Kring van Kennis, RAU, 2001)

Hierdie komplekse projek (moontlik die grootste van sy soort) het ‘n sosiale interaksie geword wat oor ‘n lang tydperk plaasgevind het.

Gedurende 1991, terwyl Boshoff besig was om ‘n diepsinnige, post-moderne woordeboek vir die blindes saam te stel, het hy aangetrokke geraak tot interessante woorde wat vorm, struktuur en tekstuur beskryf het. Hy het besef dat beeldhouers en kritici van beeldhou onkundig was oor spesifieke, morfologiese woorde. Indien blindes deur die gevoelsintuig oor ‘n gevorderde taal vir voorwerpe en oppervlakke sou kon beskik, sou dit van hulle geloofwaardige getuies van sodanige ervarings maak. Gewoonlik is dit egter die siendes wat die blindes help om deur middel van beskrywende taal sogenaamd te ‘sien’.

Die kunstenaar huldig die mening dat die voelsintuig meer intieme sensoriese ervaring as die siensintuig teweegbring. Voel elimineer afstand, waarteenoor sien illusionisties en meer oppervlakkig van aard is. Boshoff het oor ‘n lang tydperk besef dat juis die blindes die voorste kundiges op die terrein van die voel-estetika behoort te wees omdat hulle van hulle voelsintuig afhanklik is vir oorlewing. Sy werk poog dan ook om die blinde se ongelukkige situasie van sogenaamde “onbekwaamheid” en “onkunde” reg te stel. Hy wil die toestand van blindheid veredel binne die konteks van, sê maar, ‘n wanbegrip-persepsie. (Venter 2001)

Boshoff bestee die meeste van sy tyd aan navorsing ter voorbereiding van kunswerke en praatjies. Dit sluit die opstel van botaniese kontrolelyste by toonaangewende botaniese tuine van die wêreld in, asook die skryf van woordeboeke.

Hoofareas van verkenning: Woordeboeke, botaniese tuine en die natuur, middeleeuse en vroeë musiek, avant garde-musiek, etniese musiek en filosofie. 

Blind Alphabet A (1993 – 1995), hout en metaal, 72.5 x 35 x 50cm
Oliewenhuis Kunsmuseum, Bloemfontein

Foto met vergunning van Oliewenhuis Kunsmuseum