Search
Close this search box.
JAAR
KATEGORIE

JC Kannemeyer

Kannemeyer het in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad, die Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Stellenbosch onderrig gegee. Hy was van 1982 tot 1987 professor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand.

John Christoffel (JC) Kannemeyer is op 31 Maart 1939 in Robertson gebore. Hy het in 1964 sy doktorsgraad onder leiding van D.J. Opperman aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Kannemeyer het in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad, die Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Stellenbosch onderrig gegee. Hy was van 1982 tot 1987 professor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand. In 1993 het hy en Wium van Zyl met die organisering van literêre toere begin – hulle het toergangers in die voetspore van bekende skrywers geneem. Hy was sedert 2004 ’n buitengewone professor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch. Kannemeyer is bekend om sy biografieë oor bekende skrywers soos D.J. Opperman, C. Louis Leipoldt en C.J. Langenhoven. Die biografie Jan Rabie het in 2004 by Tafelberg Uitgewers verskyn. Kannemeyer is ook bekend om sy boeke oor die geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde, soos Die Afrikaanse Literatuur: 1652 – 2004.

Ander bekronings


1979 Recht Malan-prys – Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur I

1987 Ou Mutual-prys vir nie-fiksie – D.J. Opperman: ’n biografie

1988 Gustav Preller-prys vir Literêre Kritiek

1996 Recht Malan-prys – Langenhoven: ’n Lewe

2000 Recht Malan-prys – Leipoldt: ’n Lewensverhaal

2003 N.P. van Wyk Louw-medalje

Biografieë


1986
D.J. Opperman: ’n biografie

1993 Wat het geword van Peter Blum?

1994 Die bonkige Zoeloelander en Opperman se lewe in beeld

1995 Die dienswillige dienaar en Langenhoven: ’n Lewe 

1999 Uit die skatkis van die slampamperman en
So blomtuin-vol van kleure: Leipoldt oor Clanwilliam

2002 Die lewe en werk van Uys Krige: die goue seun en Uit die skatkis van die goue seun

2004 Jan Rabie: ’n biografie

2006 Hannes van der Merwe: argitek en skrywersvriend

2008 Leroux: ’n lewe

2009 Briewe van Peter Blum, (Geredigeer en ingelei deur JC Kannemeyer)

Publikasies


1968
Prosakuns (’n inleiding tot die tegniek van die prosa) 

1970 Op weg na Welgevonden (oor Etienne Leroux) 

1973 Nederduitse digkuns (bloemlesing)

1978 Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur I

1979 Kroniek van klip en ster: ’n studie van die oeuvre van D.J. Opperman

1983 Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur II

1990 Die dokumente van Dertig

1992 Figuur en fluit

1993 Die Afrikaanse Literatuur: 1652 – 1987

1993 A History of Afrikaans Literature

1995 Die gespitste binneblik

1998 Op weg na 2000

1998 Verse vir die vraestel

2000 Kaap van skrywers: ’n literêre reisgids

2000 Sonklong oor Afrika

2005 Ek ken jou goed genoeg – Die briefwisseling tussen N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw: 1936 – 1939

2005 Die Afrikaanse Literatuur: 1652 – 2004

Die man van die ‘sjarmante onsin’, die Slampamperman, word in JC Kannemeyer se biografie Leipoldt:n Lewensverhaal beskryf, ‘n waardevolle en waardige toevoeging tot die reeks publikasies wat deur die jare met die Helgaard Steyn-prys bekroon is – die prys met die grootste geldwaarde vir ‘n boek in Afrikaans in ons land.

“Dit is so dat Leipoldt: ’n Lewensverhaal die verhaal soos ‘n handskoen pas. Dit is die werk van ‘n gerekende en vooraanstaande literator in die persoon van John Kannemeyer en die werk handel oor ‘n kunstenaar, ‘n Afrikaanse digter, wat ‘n besonderse plek in die Afrikaanse Letterkunde beklee en wat steeds as digter in die aandag staan.

“Dit is inderdaad so dat ‘n biografie kan ophef en ontluister. Ek dink nie dat dit vir John Kannemeyer nodig was om te ontluister nie. Hy het hom naamlik besig gehou met ‘n luisterryke – maar natuurlik – ‘n eksentrieke figuur. Waar kry jy naamlik soveel hoedanighede in een mens verenig: ‘n digter, ‘n medikus, ‘n filosoof, ‘n literator, ‘n kosmopoliet, dramaturg, fynproewer/kok, wynkenner en ‘n plantkundige?

“Die Helgaard Steyn Toekenning is ‘n eerbetoon aan John Kannemeyer wat met Leipoldt: ’n Lewensverhaal ‘n wonderlike bydrae tot die Afrikaanse kultuurskat gelewer het. Dis tegelyk ‘n eerbetoon vir ander werk wat hy op hierdie terrein gelewer het, ook oor Opperman, Langenhoven en Blum.” (Commendatio 2000)