Search
Close this search box.
JAAR
KATEGORIE

Dan Sleigh

Sleigh het in 1974 met die digbundel, Duif oor water, gedebuteer. Daarna het hy boeke met ’n geskiedkundige agtergrond vir jongmense geskryf, soos Die buiteposte en Tussen twee vlae.

Daniel (Dan) Sleigh is op 3 November 1938 op Geelbeksfontein aan die Weskus gebore. Hy het aan die Hoërskool Vredenburg gestudeer en het hom daarna by die Suid-Afrikaanse Vloot aangesluit. Van 1960 tot 1962 het hy aan die Paarlse Opleidingskollege gestudeer om ’n Liggaamsopvoeding-onderwyser te word. Hy het daarna in Namibië en Kaapstad onderwys gegee. In 1969 het hy die graad B.A. met Geskiedenis en Engels aan UNISA verwerf, en later die graad M.A. (met onderskeiding). Sleigh het in 1987 sy doktorsgraad in Geskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Tot sy aftrede, in 1996, was hy by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement werksaam.

Sleigh het in 1974 met die digbundel, Duif oor water, gedebuteer. Daarna het hy boeke met ’n geskiedkundige agtergrond vir jongmense geskryf, soos Die buiteposte en Tussen twee vlae.

Bekronings

1971 C. Louis Leipoldt-prys – Duif oor water

2007 Erepenning van die Akademie vir Wetenskap en Kuns

2007 RAU-prys vir Skeppende Skryfwerk en Kuns – vir die bevordering van Geskiedenis

 

Publikasies

POËSIE

1971 Duif oor water
PROSA: ROMANS
1972 Die nege-maande-mars
1973 ’n Man om te hardloop
1977 Sersant Barodien, Kaapse Korps
1978 ’n Kanon vir Barbier
1979 Vryburger Tas
2001 Eilande
2010 Afstande
2011 Wals met Matilda
PROSA: JEUGVERHALE
1974 Tussen twee vlae
1975 Onder die Bittervaan
1976 Anselm en die jut
NIE-FIKSIE
1978 Jan Kompanjie: die wêreld van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie
1979 Ruiters teen die Ryk
1988 The Huguenots (met A.J. Grant en Ronald Mayo)
1993 Die buiteposte
1996 The Forts of the Liesbeeck Frontier, Castle Military Museum
1999 They Rode Against an Empire, Castle Military Museum

Uittreksels uit resensies

“Eilande is ’n baken in die tradisie van die historiese roman in Afrikaans. Dis ’n outentieke werk, tot in die fynste vesels van die taal waarin vertel word.” L.S. Venter, Beeld (2002)

“Hoewel Dan Sleigh se pryswenner-roman met sy 757 bladsye swaar in die hand rus, is dit louter plesier om hierdie onderhoudende boek te lees.” Louise Viljoen, Die Burger (2002)

“Die deeglike historiese navorsing vir Eilande, asook die egtheid en integriteit van die historiese herskepping het die keurders beïndruk. Sleigh gee in die roman blyke van ‘n deeglike vertroudheid met heersende teorieë in die geskiedskrywing, onder meer dat die weergawe van die geskiedenis ‘n subjektiewe proses is wat nie so ver van ‘n fiksionele relaas staan nie, of dat die “kleingeskiedenisse” van gemarginaliseerde mense aandag verdien. Een van die kenmerke van die omvangryke roman is die wyse waarop spanning deurgaans volgehou en ‘n vormlose stuk geskiedenis stewig ingebind word.” (Commendatio 2004)

Hierdie roman is deur plaaslike en internasionale kritici onder meer as “monumentaal”, “groots” en “indrukwekkend” beskryf. In 2001 het Sleigh die Sanlam/Insig/Tafelberg-romanwedstryd vir Eilande gewen, en later ook die W.A. Hofmeyr-, RAU- en M-Net-prys vir skeppende werk in Afrikaans.

Eilande se vertaling in Engels, Islands (2004), deur André P. Brink, is deur die Seattle Times as een van tien beste boeke van 2005 aangewys. Dit is ook deur Booklist, ’n Amerikaanse biblioteekdienspublikasie, as een van die toptien-debuutromans van 2005 aangewys. Die Nederlandse vertaling, Stemmen uit zee, het in 2004 die 98ste plek op die topverkoperlys van Nederlandse boekhandelaars beklee.