Search
Close this search box.
JAAR
KATEGORIE

Cyril Coetzee

Coetzee is tans kurator vir Exact Imagination: 300 Years of Botanically Inspired Art in South Africa, wat aan die einde van 2014 in die Standard Bank-galery, Johannesburg geopen word.

Coetzee was ‘n dosent in Beeldende Kuns aan die Port Elizabeth Technikon en het Kunsgeskiedenis aan die Universiteit van die Witwatersrand gedoseer. Hy is sedert 1990 heeltyds kunstenaar. Hy het die graad M.A. (Visuele Kunste) en B.A. Hons. (Engels) (met onderskeiding) verwerf en gevorderde navorsing in kleurteorie aan die Tobias School of Art in Sussex en by die Goetheanum in Dornach, Switserland gedoen.

Coetzee was gasdosent in Kunsgeskiedenis in Suid-Afrika, Engeland, die VSA en Kanada, en het ook lesings oor sy eie werk gegee. Hy stal uit in Suid-Afrika, Switserland, Kanada, Indië en die VSA en hou oorsigtentoonstellings by die UNISA-kunsgalery, Pretoria en die Gertrude Posel-galery van die Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg. Coetzee is tans kurator vir Exact Imagination: 300 Years of Botanically Inspired Art in South Africa, wat aan die einde van 2014 in die Standard Bank-galery, Johannesburg geopen word.

Portrette in een of ander vorm is in die kern van Coetzee se kuns. Hy skilder dwarsdeur sy loopbaan formele en informele portrette of opdragwerke in ’n verskeidenheid van style, realisties sowel as ekspressionisties. Hy het twee opdragportrette van Nelson Mandela geskilder, waarvan die eerste, tydens Mandela se termyn as Staatspresident, as ontwerp vir die internasionale seël gebruik is om Mandela se 90ste verjaarsdag te herdenk. Sy ander formele “sitters” sluit bekende akademici, regsgeleerdes, sakelui en verhoogkunstenaars in. 

Vorige toekennings 

1981 Rhodes Universiteit Akademiese Vaandel 

1982 Kendallbeurs 

1982 Eerste Prys vir die NBS Nasionale Interskole Kunskompetisie 

1983 Purvisprys vir Beeldende Kuns, Rhodes Universiteit 

1983 Rhodian ‘Guy Butler’ Creative Writer 

1993 Vita Art Award 

Werke in openbare versamelings

Presidensiële kantore, Uniegebou, Pretoria; Johannesburgse Kunsmuseum; Durbanse Kunsmuseum; Oliewenhuis Kunsmuseum, Bloemfontein; Sanlam, Kaapstad; Telkom, Johannesburg; die Berardo-versameling, Johannesburg; BKS Engineering, Pretoria; SABC (Raadsaal-versameling), Johannesburg; William Humphreys Kunsmuseum, Kimberley; Rhodes Universiteit, Grahamstad; Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg; Raadsaal en Gertrude Posel-galery; UNISA, Pretoria; Sasol Bpk Kunsversameling, Johannesburg; Universiteit van Natal (Raadsaal), Durban; Universiteit van Pretoria (Raadsaal); Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein.

Die bekroonde werk, wat in opdrag van die Universiteit van die Witwatersrand geskilder is en in Februarie 1999 onthul is, word permanent in die leessaal van die Universiteit se William Cullen-biblioteek uitgestal. Die skildery is volledig gedokumenteer en geïnterpreteer in ‘n publikasie onder redaksie van Ivan Vladislavic, T’kama-Adamastor; inventions of Africa in a South African painting. (2000. Johannesburg: University of the Witwatersrand Press) Professor Alan Crump merk in dié publikasie op: “T’kama-Adamastor is questionably one of the most challenging and evocative paintings produced in this country in recent times …”

Die beoordelaars van die Helgaard Steyn-prys was dit eens dat die werk, in ‘n publiek-toeganklike ruimte uitgestal, ‘n baie verdienstelike en gepaste wenner van die prys was, en een van die belangrikste werke is wat in die tydperk 1999 – 2003 gelewer is. Die prys gee ook erkenning aan Coetzee se werk, wat van volgehoue artistieke integriteit en visie getuig. As kunsskilder het Coetzee ‘n blywende identiteit en naam verwerf, waarvan die groot getal van sy werke in openbare kuns- en museumversamelings getuig.

Coetzee se T’kama-Adamastor sluit in internasionale verband aan by ‘n hernieude belangstelling in geskiedskildering, terwyl die skildery se multi-kulturele spel met inheemse etniese identeite ‘n verbeeldingryke wending in die politieke strekking van die vooroorlogse siklus van historiese panele in die William Cullen-biblioteek verteenwoordig.

Die kunstenaar rekonstrueer in dié muurpaneel die koloniale ontdekkingsreise na Suider-Afrika metafories deur die oë van ‘n inheemse bevolkingsgroep. Hy herwerk materiaal uit Barok-reisbeskrywings en Camoes se mitiese weergawe van Da Gama se reis. Hy reageer ook op die ideologiese perspektief van Amshewitz se skildery Vasco da Gama – vertrek uit die Kaap op die oorkantse muur in die biblioteek. (Commendatio 2003)

T’kama-Adamastor (1999), olieverf op doek, 864 x 326cm
Universiteit van die Witwatersrand – William Cullen-biblioteek

Kopiereg Universiteit van die Witwatersrand
Foto verskaf deur die kunstenaar