Search
Close this search box.

Benoemings nou oop vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys

Benoemings word nou ingewag vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys wat vanjaar in die kategorie skilderkuns toegeken word.

Die Helgaard Steyn-prys word jaarliks toegeken, om die beurt elke vier jaar in die kategorieë musiekkomposisie, skilderkuns, letterkunde en beeldhoukuns.

Die waarde van die prys het oor die afgelope dekades aansienlik toegeneem (tot meer as R500 000), wat die Helgaard Steyn-prys een van die grootste kunspryse in die land maak.

Vorige ontvangers van die Helgaard Steyn-prys vir skilderkuns is Kagiso Patrick Mautloa, Pippa Skotnes, Nel Erasmus, Robert Hodgins, Cyril Coetzee, Bronwen Findlay en Pauline Gutter. 

Die drie beoordelaars vir die 2023-prys is Angela de Jesus van die Universiteit van die Vrystaat, Annemi Conradie van die Noordwes-Universiteit en Shonisani Netshia van die Universiteit van Johannesburg.

Die sluitingsdatum vir benoemings is 22 Augustus 2023
dit moet aanlyn ingedien word.

Rig enige navrae aan info@helgaardsteynpryse.co.za

Benoemings vir 2023

Vereistes en voorwaardes vir benoeming van kandidate:

  1. Die Helgaard Steyn-pryse word toegeken aan enige Suid-Afrikaans gebore kunstenaar wat oor die afgelope vier jaar ’n kunswerk gelewer het wat, volgens die beoordelaars, die mees verdienstelike werk in die betrokke dissipline is, wat publiek toeganklik bewaar word, byvoorbeeld in ’n openbare kunsversameling of permanent geïnstalleer is aan/in ’n openbare gebou of ruimte in Suid-Afrika.

  2. Die beoordelaars interpreteer bepalings sodat die verdienstelikheid van die kunswerke wat vir bekroning oorweeg word, hul verteenwoordiging van hoogstaande prestasies en vernuwende leierskap wat die kunstenaar oor ’n langer tydperk gelewer het, sal insluit.

  3. ‘n Allesomvattende vertolking van die kategorieë van skilderkuns wat volgens hedendaagse praktyk ook reeks tekeninge, tapisserieë, grafiese drukwerk of werk op papier insluit.

  4. Kunsmuseums, galerye en hul afgevaardigdes, kurators, kunskonsultante en kunste-praktisyns word uitgenooi om kunswerke te nomineer deur die paneel van beoordelaars te voorsien met ’n motivering, ’n curriculum vitae van die betrokke kunstenaar en die besonderhede van die betrokke kunswerk (insluitende visuele dokumentasie).

  5. Daar sal namens die Trust in geen verdere korrespondensie getree word oor die meriete van spesifieke toekennings nie.

Die komponis Christo Jankowitz (45), is vanjaar die wenner van die Helgaard Steyn-prys vir musiekkomposisie met ‘n prysgeld ten bedrae van R675 000.

2022 Wenner

Christo Jankowitz

Strykkwartet Nr. 3

KATEGORIE

MUSIEKKOMPOSISIE

Fotograaf: Lucinda du Toit

Benoemingsvorm

Individu/instansie wat nomineer

Indien jou aansoek suksesvol gelaai is, sal jy ‘n boodskap ontvang ter bevestiging. Indien jy nie ‘n boodskap ontvang nie, of indien jy enige probleme ervaar met die oplaai van jou aanhangsels, e-pos dit asb. na info@helgaardsteynpryse.co.za