Die Helgaard Steyn-prys vir Beeldhoukuns:
Nou oop vir benoemings tot 26 Julie 2021

Die volgende bepalings is van toepassing in die nominasie van kandidate vir die Helgaard Steyn-prys vir Beeldhoukuns in 2021:

  1. Die Helgaard Steyn-prys word toegeken aan enige Suid-Afrikaans gebore kunstenaar wat tussen 2017 en 2020 ’n beeldhouwerk gelewer het wat, volgens die beoordelaars, die mees verdienstelike werk in die betrokke dissipline is. Die werk moes in ’n publieke uitstalling te koop aangebied wees, in ’n openbarekunsversameling of nou in ’n openbare ruimte besigtig kan word.

  2. Die beoordelaars interpreteer bepalings so dat die verdienstelikheid van die kunswerke wat vir bekroning oorweeg word, hul verteenwoordiging van hoogstaande prestasies en vernuwende leierskap wat die kunstenaar oor ’n langer tydperk gelewer het, sal insluit.

  3. Die beoordelaars het die verantwoordelikheid om die oorspronklike testamentêre bepalings te versoen met ’n inklusiewe vertolking van die kategorie van beeldhoukuns wat tred hou met heersende kunspraktyke. Gevolglik sluit ‘beeldhoukuns’ in vrystaande beelde en konstruksies, reliëfwerk en binneshuise of opelug installasies in enige permanente medium, ook keramiek.
  4. Kunsmuseums, galerye en hul afgevaardigdes, kurators, kuns-konsultante en kunste-praktisyns word uitgenooi om kunswerke te nomineer deur die paneel van beoordelaars te voorsien met ’n motivering, ’n curriculum vitae van die betrokke kunstenaar en die besonderhede van die betrokke kunswerk (insluitende visuele dokumentasie).
  5. Nominasies kan op die webtuiste gemaak word, kliek op die benoemingsvorm-knoppie hieronder of rig nominasies en navrae aan nominasies@helgaardsteynpryse.co.za
  6. Die keerdatum vir nominasies is 26 Julie 2021.
  7. Daar sal namens die Trust in geen verdere korrespondensie getree word oor die meriete van spesifieke toekennings nie
Vorige Wenners
Vorige Wenners
Vorige Wenners
Vorige Wenners

Die Helgaard Steyn Pryse word jaarliks, in vierjaarlikse afwisseling, toegeken aan:

Die kunsskilder wat in die dan afgelope vier jaar die beste skilderwerk geskep het en op ‘n openbare uitstalling te koop aangebied het, of so ‘n skilderstuk in opdrag van ‘n private persoon of ‘n openbare liggaam geskep het, mits dit dan op so ‘n wyse in die openbaar geplaas word dat die algemene publiek redelike toegang daartoe het.

Die skrywer van die beste werk van enige aard in die Afrikaanse taal wat in die dan afgelope vier jaar in minstens driehonderd (300) druk-eksemplare op die ope mark te koop aangebied is.

Die beeldhouer wat in die dan afgelope vier jaar die beste beeldhouwerk geskep het en op ‘n openbare uitstalling te koop aangebied het, of so ‘n beeldhouwerk in opdrag van ‘n private persoon of ‘n openbare liggaam geskep het, mits dit dan op so ‘n wyse in die openbaar geplaas word dat die algemene publiek redelike toegang daartoe het.

Die komponis wat in die dan afgelope vier jaar die beste musiekwerk gekomponeer het en minstens tien volledige eksemplare daarvan op die ope mark te koop aangebied het.

Die Geskiedenis van die Helgaard Steyn Trust

Die Helgaard Steyn Trust het tot stand gekom uit die boedel van wyle dr. Johan Heinrich (Jan) Steyn. Hy is op 20 April 1902 gebore en was die oudste van ses kinders van Barendina Wilhelmina (Dina) Richter en Hillegard Mulder (Helgaard) Steyn. 

Dr. Steyn was ‘n oud-student van die voormalige Grey-Universiteitskollege (die huidige Universiteit van die Vrystaat). Hy het ‘n doktorsgraad in Ekonomie en Staatsleer (cum laude) aan die Universiteit van Heidelberg in Duitsland verwerf. 

In 1961 het Potchefstroom Universiteitskollege (die huidige Noordwes-Universiteit) ‘n eredoktorsgraad in die Ekonomiese Wetenskappe aan hom toegeken. 

Hy het, tot sy uittrede in 1966, agtien jaar lank as LV vir Potchefstroom gedien. Hy was ‘n vrygesel en is op 15 Desember 1983 in die ouderdom van 81 jaar in Bloemfontein oorlede.

09/28/2020

Kortlys bekend vir Helgaard Steyn-prys vir Skryfkuns

Die Helgaard Steyn-prys word elke jaar toegeken vir skeppende werk wat die Suid-Afrikaanse kultuurskat verryk. Enige Suid-Afrikaans gebore kunstenaar...